Paszociągi spiralne jako etap produkcji paszy.

Pozyskiwanie ziarna to wieloetapowy proces w którym bierze udział wielu ludzi oraz maszyn. Niektóre gospodarstwa role pozyskują pasze z własnych pól uprawnych. Pozwala to im na oszczędności finansowe a dodatkowe zastosowanie właściwych dla rolnictwa maszyn pozwala na poprawę jakości pracy.

Paszociągi spiralne ułatwiające zadawanie paszy

dobre paszociągi spiralneZaczyna się od gruntów ornych które muszą być odpowiednio przygotowane- orka, bronowanie, kultywatorowanie, zasiania i ponowne bronowanie pozwalają na odpowiednie spulchnienie gleby i zasianie w niej ziarna. W trakcie wzrostu roślin konieczna jest ich odpowiednia pielęgnacja. Nawożenie zapewnia składniki mineralne niezbędne do prawidłowego rozwoju natomiast opryski zapobiegają wzrostowi roślin niepożądanych. W okresie roku odpowiednim dla konkretnej rośliny następują żniwa. Za pomocą kombajnów rolniczych przyszły materiał paszowy jest ścinany, młócony i wysypywany do przyczep którymi jest transportowany do magazynów. Tutaj niemiernie ważne są odpowiednio dobre paszociągi spiralne które rozprowadzają paszę z miejsca przechowywania bezpośrednio do zwierząt. Oszczędza to konieczność ingerowania człowieka w proces karmienia zwierząt do minimum i nie wymaga użycia siły fizycznej lub bardziej skomplikowanych urządzeń w procesie karmienia. Jest to najważniejszy etap chowu czy hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich więc każde urządzenie ułatwiające ten proces jest ogromnym odciążeniem dla osoby prowadzącej produkcję zwierzęcą. Nieodpowiedni podajnik pasz może jednak powodować jej zaleganie lub zanieczyszczenie. Konsekwencją jest znaczne obniżenie jakości zadawanej paszy i utrata wartości odżywczych dlatego należy zaopatrzyć się w urządzenia najwyższej jakości.

Na każdym stopniu produkcji mogą wystąpić błędy które niweczą całą pracę i cały wysiłek podjęty by uzyskać materiał wysokiej jakości.Dlatego ważne jest, by urządzenia biorące udział w tym procesie były jak najwyższej jakości i nie niszczyły czy zanieczyszczały surowca paszowego. Niezbędne jest też zachowanie zasad higieny przez pracowników fermy i nieoszczędzanie na paszy poprzez zakup lub produkowaniu jej w niskiej jakości.