Łatwy w obsłudze system sterujący

Obsługa nowoczesnych systemów audiowizualnych i oświetleniowych była stosunkowo prosta, i mogła być wykonywana przez tylko jednego operatora, sterującego jednostką centralną. Podczas gdy taka metoda sprawdzała się w mniejszych salach, z niewielką ilością urządzeń, duże sale konferencyjne posiadające rozbudowane instalacje audiowizualne sprawiały operatorom dość duże trudności.

System sterowania instalacjami audiowizualnymi

nowoczesne systemy centralnego sterowaniaSami producenci sprzętu audiowizualnego polecali używanie systemów sterujących do zwiększenia funkcjonalności urządzeń, zwłaszcza pracujących na salach wyposażonych w kompleksowe instalacje AV. Zaawansowane technologicznie, nowoczesne systemy centralnego sterowania nie tylko ułatwiały obsługę urządzeń w trakcie trwania eventu, ale również umożliwiały bieżące monitorowanie trybu pracy dowolnego sprzętu składowego, i ułatwiały wczesne wykrycie usterek oraz ich usunięcie, w miarę możliwości. Jedną z ogromnych, choć rzadko zauważanych, zalet systemów sterujących było automatyczne dopasowanie aplikacji sterujących do pracy urządzeń. Systemy mogły więc samoczynnie usuwać problemy z kompatybilnością programów sterujących urządzeniami składowymi bez konieczności ingerencji operatora, umożliwiając zastosowanie najróżniejszego rodzaju sprzętu w jednej instalacji bez problemów ze zgodnością oprogramowania.

Nowe i bardziej funkcjonalne systemy posiadały również wygodniejszy interfejs, często posiadający możliwość włączenia podpowiedzi, ułatwiających obsługę osobom pierwszy raz sterującą takowym oprogramowaniem. Dzięki możliwości ustawienia zbiorowego trybu kontroli, operator mógł ustawiać pracę wszystkich urządzeń z danej grupy, monitorów, oświetlenia czy elementów nagłośnienia, znacznie przyśpieszając pracę i ułatwiając działania w trakcie eventu.