Działanie glikolu propylenowego

W chemii istnieją substancje mające bardzo szerokie zastosowanie. Przykładem takiej substancji jest glikol propylenowy, który jest stosowany w wielu gałęziach gospodarki ze względu na swoje bogate właściwości fizykochemiczne. Za konkretne właściwości odpowiada przede wszystkim budowa cząsteczki, ale także fizyka substancji.

Szerokie zastosowania glikolu propylenowego

glikol propylenowyOrganiczny związek chemiczny, który jest nietoksyczny, należy do grupy alkoholi dihydroksylowych, a jako substancja jest bezbarwną, bezwonną, oleistą, lepką i słodką cieczą. Wszystkie te właściwości opisują glikol propylenowy, który jest jedną z substancji, mających bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. W przemyśle spożywczym wykorzystywany jest jako emulgator, barwnik, aromat oraz konserwant. W lecznictwie wykorzystywany jest jako substancja pomagająca we wchłanianiu niektórych leków. W kosmetyce wykorzystuje się go w dezodorantach w sztyfcie, w pastach do zębów, czy w środkach do higieny dłoni. W przemyśle wykorzystuje się go choćby do regulowania wilgotności tytoniu. Często stosuje się go jako płyn roboczy w prasach hydraulicznych. Bardzo istotnym zastosowaniem glikolu propylenowego jest wykorzystanie go jako chłodziwo w systemach chłodzących lub jako składnik płynów zapobiegających zamarzaniu oraz środków do odladzania, co jest bardzo istotne w kwestii bezpieczeństwa na drodze.

Glikolu propylenowego używa się w wielu dziedzinach, ponieważ ma on szerokie zastosowanie dzięki zróżnicowanym i oryginalnym właściwościom fizykochemicznym. Jest dużo bezpieczniejszy niż glikol etylenowy, ponieważ nie jest toksyczny. Charakterystyczna budowa glikolu propylenowego pozwala na stosowanie go w wielu gałęziach gospodarki, dlatego jest on bardzo rozpowszechnioną substancją.